Tietosuoja

Näin Rekrytori käsittelee tietojasi

A. Rekisterin pitäjä

Viestintätoimisto Honkalamedia Oy 

Mikonkatu 6, 33900 Tampere

Y-tunnus: 22271653

 

Yhteyshenkilö

Mikko Honkala, vastaava tuottaja

puh. 040 522 7306

email: mikko.honkala@honkalamedia.fi

B. Rekisterin nimi

Rekrytorin asiakasrekisteri

C. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Näytteilleasettajarekisterin tiedot kerätään näytteilleasettajan antamista tiedoista osaston vahvistamisen yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään tapahtuman markkinointiin, laskentaan ja tutkimusten tekemiseen. Rekisterin asiakastietoja voidaan käyttää näytteilleasettajien profilointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin sekä markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen myös tulevissa vastaavan kaltaisissa tapahtumissa.

D. Tietojen luovutus

Tapahtumajärjestäjällä on oikeus, sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, luovuttaa näytteilleasettajan ja/tai heidän edustajiensa yhteystiedot tapahtuman järjestämiseen kiinteästi osallistuville tahoille, kuten toimeksiantajat, alihankkijat ja mediakumppanit sekä käsitellä ja käyttää yhteystietoja Rekrytori–Koulutorin myynnissä ja markkinoinnissa. Näytteilleasettaja vastaa järjestäjältä vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

E. CV-videobaari

Työnhakijoiden kuvauspisteen vastuullinen tuottaja on Viestintätoimisto Honkalamedia Oy. Työnhakuvideon kuvauksen yhteydessä rekisteriin kerätään työnhakijan suku- ja etunimi ja sähköpostiosoite, joka erottaa täysnimikaimat. Tietoja luovutetaan ainoastaan osaston vahvistaneelle/vahvistaneille työnantajalle/työnantajille, jotka velvoitetaan vastaamaan tiedoista voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Työnhakija saa myös itse videolinkin omaan sähköpostiinsa. Videot ladataan palvelimelle ns. piilotettuina linkkeinä, jolloin vain linkin tietävät pääsevät näkemään työnhakuvideon. CV-videobaarissa kuvatulla työnhakijalla on koska tahansa oikeus poistaa oma videonsa. Poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla).

F. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi. CV-videobaarissa kuvatulla työnhakijalla on koska tahansa oikeus poistaa oma videonsa. Poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla).

G. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Jäikö jotain kysyttävää?